08 mars 2023

Historien om Svenska hem – och kvinnokampen

Matfusk och kvinnorättskamp blev startskottet för Sveriges största kooperativ, som hade sin vagga mitt i Bibliotekstan.

Julen 2013 hade tv-serien Fröken Frimans krig premiär på SVT, och kampen mot matfusket i sekelskiftets Stockholm blev ämnet på allas läppar. Inspelningsplatsen för serien är belägen i Gamla stan, men faktum är att den riktiga butiken låg mitt i Bibliotekstan.

Utanför portarna till byggnaden Vildmannen på Jakobsbergsgatan 6 samlades press och allmänhet under stor uppståndelse den 8 november 1905. Trots motgångar och motstånd var det äntligen dags att klippa bandet till Svenska hem, den första butiken i kooperativet Kvinnornas andelsförening. Bakom butiken stod entreprenören och politikern Anna Whitlock – en av förgrundsgestalterna i den kvinnliga rösträttsrörelsen i Sverige – som tillsammans med en grupp kvinnor ville styra upp den undermåliga livsmedelsbranschen, något de var övertygade om att kvinnor skulle göra bäst.

Ett par år efter öppningen av den första butiken på Jakobsbergsgatan 6 hade Kvinnornas andelsförening över tretusen medlemmar, vilket gjorde den till Sveriges största. Bland medlemmarna fanns storheter som Selma Lagerlöf, Ellen Key, Elin Wägner, Emilia Broomé och Harriet Bosse. Sedan den första butiksöppningen hade man dessutom hunnit öppna fyra nya butiker runtom i Stockholm – däribland på Mäster Samuelsgatan 3, där vi i dag hittar smyckesmärket Maria Nilsdotter. 

De totalt fem butikerna i kvinnokooperativets regi var moderna, nytänkande och lönsamma. Några av moderniteterna var att man endast anställde kvinnliga biträden och att man frångått tidigare stela och funktionella inredningar. I stället målade man väggarna i ljusa färger och såg till att det fanns stolar för köande kunder att slå sig ner på. Dessutom hade man uppnått målet att förbättra kvaliteten på matvaror som såldes i butik.

Framgångssagan fick ett snöpligt slut efter elva år när man valde att ansluta sig till Konsum Stockholm och butikerna stängdes eller bytte namn. Svenska hem hamnade i glömskans skugga – fram till premiären av Fröken Frimans krig. Nu minns vi återigen det Kvinnornas andelsförening åstadkom med sin nytänkande butiksverksamhet och värdesätter följderna av deras kamp för kvinnors rättigheter och mindre matfusk.

Foto: Wikimedia Commons, Stockholmskällan